Zixian Ye

Zixian Ye

Zixian Ye

I am a graduate student in media. Welcom to my blog!☺️